Hynek Blaško

Frakce ID

Hlasování

Články

Můj život

Videa

Fotky

Hlasování
Hlasování
Březen
Březen

Vážení přátelé, zde je ohlédnutí za hlasováním Evropského parlamentu.

Geneticky modifikovaná řepka a bavlna

-námitky proti těmto geneticky upraveným rostlinám

V ohledu GMO potravin a rostlin hlasuji vždy pro jejich omezování. Geneticky upravená odolnost proti postřikům nebo škůdcům by mohla být v budoucnu vykoupena dosud neprozkoumanými účinky na naše zdraví.

Genderová rovnost

-hlasoval jsem proti

Evropští politici se stále snaží pod záminkou rovnosti vytvořit nerovnost. Vymýšlení nových pohlaví a pohlavních orientací, genderové kvóty a problematiku genderově vyvážených toalet opravdu nemíním podporovat. A je to ukázka priorit vrcholných politiků, kteří se ve stávající situaci zabývají takovými tématy.

Občanství v EU

-hlasoval jsem proti

EU má posílit práva příslušníků třetích zemí a migrantů usazených v členských státech. Občanství by tak přestalo pozbývat smyslu, pokud by zde lidé bez státního občanství mohli volit a ovlivňovat politickou situaci. Naprosto nejhorší je však snaha sjednotit postup udělování občanství v EU. Je známo, že Česká republika má jeden z nejpřísnějších systému a získat zde občanství je náročné. Zvládnou to jen ti, kteří mají opravdu snahu se řádnými občany stát. Také zde je nerozdáváme za pár odžitých let jako na západě. Pokud by došlo ke sjednocení, je jasné, že by se sjednocovalo směrem k systému, jaký mají na západě, a naše přísná pravidla by se rozmělnila a oslabila. Navíc není vyloučeno, že po sjednocení by ještě nejlépe EU chtěla, aby o udělování občanství státy rozhodovaly vůbec, a mohlo by to přejít na nějaký jednotný euroúřad. Tomuto se musí každá zodpovědná vláda postavit.

Posílení role neziskových organizací

hlasoval jsem proti

Neziskové organizace podle tohoto návrhu mají být v zásadě podporovány v tom, aby přivážely do Evropy na lodích migranty. EU jim má z daní občanů zajistit financování. Neziskovky mají být dokonce přítomny u tvorby mechanismu tohoto financování a vlastně se tak dostat do pozice, kdy budou spolurozhodovat o tom, jaké peníze dostanou. Aby se zajistilo, že finance nedostane náhodou nějaká organizace, která je  k EU kritická, zdůrazňuje se podmínka, „že finanční prostředky EU budou přidělovány pouze organizacím, které jsou striktně nezávislé na jakékoli vládě a plně se řídí hodnotami EU.“ Jinými slovy bez jakékoli kontroly a plně pro-unijní.

Boj proti rasismu

-hlasoval jsem proti

Zákony proti rasismu platí v celé Evropské unii a nelze soudit nikoho na základě jeho rasy. Toto už zde máme a rovnost před zákonem je zaručena. Veškerý další „boj“ proti rasismu jen onen rasismus podporuje. Je vůbec možné, že EU „vítá zveřejnění a provádění konkrétních pokynů EU pro shromažďování údajů o rovnosti na základě rasového nebo etnického původu?“  Shromažďování údajů o rasovém původu je boj proti rasismu?? Nikoliv. Zažíváme zde rasismus naruby. Je uměle rozdmýchávána nenávist, protože kdyby rasismus neexistoval, musely by si ho výše zminěné organizace vymyslet. Jinak by přišly o živnost. Celé nařízení nepovede k ničemu jinému než ke zvýšené cenzuře legitimní kritiky migrační politiky a přiživování nenávisti.

Priority EU pro status žen v rámci agendy OSN

-hlasoval jsem proti

Jsem obecně proti usnesením, která se snaží rovnost pohlaví nějakým způsobem nařizovat, dotovat z daní, a vytvářet problémy, které dnes nejsou na pořadu dne. Naše zákony zaručují oběma pohlavím stejná práva. Tzv. pozitivní diskriminace není nikdy pozitivní, ale diskriminační.

Ochrana pracovníků proti rizikům z mutagenů a karcinogenů

-hlasoval jsem pro

Zaměstnanci mají mít nárok na co nejvyšší ochranu proti jedovatým látkám a v této oblasti nelze nic podceňovat.

Zpráva ohledně rizika rakoviny

-hlasoval jsem proti

Tato zpráva se nestará až tak o zdraví obyvatel, ale hlavně řeší další zvyšování spotřebních daní. Jedna z nejzakladnějších ekonomických pouček říká, že spotřební daně nemají vliv na spotřebu, jelikož se lidé prostě bez dotčených věcí neobejdou. Nikdy nepřestanou lidé kouřit nebo pít alkohol, protože se zvýší jeho cena. Česká republika má zkušenost s padělaným jedovatým alkoholem, kdy se z daňových důvodů vyplatilo tuto činnost provozovat. Zvyšování spotřebních daní povede ke zvýšenému pašování tabáku, pokoutné výrobě nebezpečného alkoholu i cigaret, a ve výsledku nic nevyřeší.

Zpráva o životních podmínkách zemědělských zvířat

-hlasoval jsem pro

Navazuji na předchozí hlasování o lepší ochraně zvířat při transportech. Zvířata by už neměla v dnešní době být brána jako věci nebo zboží. Je třeba pamatovat na to, že jsou živá, a to je třeba mít na zřeteli na prvním místě.

Aktuality & Témata

Konec prezidentske kandidatury

Konec prezidentske kandidatury

Vážení přátelé, Drama s mojí kandidaturou na prezidenta skončilo. Nepodařilo se nám posbírat dostatečný počet podpisů, a tak se nemůžu zúčastnit volebního klání o post prezidenta ČR v roce 2023. Chtěl bych tímto poděkovat Vám všem, kteří jste mi dali podpisy a tím mě...

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

Dnes se celosvětově připomíná den válečných veteránů. Před 104 lety skončila jedna z nejhorších válek v historii. Od té doby se opakovaně lidé pokoušeli něčemu podobnému zabránit. Liga národů, OSN, a další organizace měly být zárukou míru. Dnes vidíme více než kdy...

Ceny energii

Ceny energii

Pochutnali jste si letos na Svatomartinské huse? Já tedy ne. Zhořkla by mi v ústech při myšlenkách na to, co nás letos v zimě vinou fialové vlády čeká. Další ohlášené zdražovaní energetickými firmami, které mají 1000% zisky, a které se uklidí do zahraničí, protože jim...

Zvýšení ochrany spotřebitele

Zvýšení ochrany spotřebitele

Na začátek roku i něco pozitivního. Mám radost, že změny týkající se ochrany spotřebitelů.. Od letošního roku již KONEČNĚ nebude možné uzavírat smlouvy po telefonu. Přiznám se, že toto téma mě hodně trápilo, jelikož uzavřít smlouvu přes telefon, kdy nikdo nemůže...