Hynek Blaško

Frakce ID

Hlasování

Články

Můj život

Videa

Fotky

Zákaz používání olověného střeliva v okolí mokřadů (1.část) – dopis předsedkyni von der Leyen
2. 10. 2020
Článek
Zákaz používání olověného střeliva v okolí mokřadů (1.část) – dopis předsedkyni von der Leyen
2. 10. 2020

Vážení přátelé dnes jsem odeslal von der Leyen dopis ohledně používání olověných střel:

Ursula von der Leyen European Commission

Rue de la Loi / Wetstraat 200 1049 Brussels Belgium

2. října 2020

Vážená paní předsedkyně,

píši Vám ve věci používání olověných broků v prostředí mokřadů. Chtěl bych tímto dopisem tlumočit důrazné obavy zástupců evropských lovců ohledně nařízení REACH, o zákazu používání olověného střeliva v okolí mokřadů. Hlavním problémem je definice mokřadů. Ta nejasně vymezuje, co je to mokřad. Dalším problémem je zahrnutí „dočasných vodních ploch“, které mohou kdekoliv a kdykoliv vzniknout po dešti, a pak se jedná prakticky o celé území lesů a okolí. Obzvláště, když se nařízení vztahuje na plochu 100 m od vodních ploch. V silách lovců nemůže být hlídat celé plochy lesů, kdy se kde objeví vodní plocha, a kdy se ocitnou v její blízkosti. Podobná nejistota vzniká okolo rašeliniště. Ta jsou ještě hůře identifikovatelná než vodní plochy a lovec nemá šanci poznat, kde má rašeliniště hranice a kdy se nachází v jeho okolí. Lovci, který chce dbát zákona, je prakticky znemožněno s olověnými broky do přírody vstupovat, jelikož nikdy neví, kdy se vyskytne poblíž zakázaného území. Řešením by bylo, jasně vymezit, co je mokřad a rašeliniště, které by byly v jednotlivých státech jasně vyznačeny jako chráněná zóna. Rovněž také zrušit ustanovení o dočasných vodních plochách a ochranném pásmu 100 m, jelikož není v silách lovce tato území neustále vyhledávat a hlídat. Žádám Vás o řešení tohoto problému, který může ovlivnit lovce po celé Unii.

S úctou Hynek Blaško poslanec Evropského Parlamentu

Aktuality & Témata

Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost

Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost

Vážení přátelé, jak se Vám bude líbit toto. Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost. zákaz vstupu pro neočkované na kulturní a společenské, sportovní akcezákaz vstupu do restaurací a ubytovacích zařízení,zákaz výkonu povolání,zákaz používat...