Hynek Blaško

Frakce ID

Hlasování

Články

Můj život

Videa

Fotky

Hlasování
Hlasování
Červen
Červen

Genderový rozměr politiky soudržnosti

– hlasoval jsem proti

Nesouhlasím s čímkoli, co se nazývá „genderová“ politika. Považuji to za ukázku pohrdání veřejnými penězi vybraných z daní pracujících a podnikajících občanů. Vyhazování peněz tímto způsobem je ostudné, zvláště v této době, kdy se státy enormně zadlužují kvůli koronaviru. Usnesení navíc znovu vyzývá k přijetí Istanbulské úmluvy v celé EU.

Závěry 75. a 76. zasedání Valného shromáždění OSN

– hlasoval jsem proti

V usnesení se nejedná o nic jiného než další výzvy k přijetí globálního paktu o migraci. Navíc je zde další nebezpečná snaha globalistů o vytvoření světové komise, která bude vyšetřovat údajný rasismus, xenofobii a podobné nálepky, které se dají každému, kdo jen nesouhlasí s migrační politikou. Těmto politikům už nestačí prosazovat kontrolu jen v rámci EU. Nyní přiznávají, že ji chtějí po celém světě.

Pokud by někdo měl podezření, že je to konspirace, tak doslovná citace je: „domnívá se, že EU by měla podpořit vytvoření nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise v rámci Rady OSN pro lidská práva, která by vyšetřila fakta a okolnosti související s obviněními ze systémového rasismu a porušování a zneužívání; požaduje všeobecnou ratifikaci a účinné provádění Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace; uznává zásadní úlohu vzdělávání a kultury při prosazování lidských práv a průřezovém boji proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související netoleranci;“

Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv

– hlasoval jsem proti

Nesouhlasím obecně s tím, aby EU vůbec nějakou funkci ombudsmana měla. Myslím, že v České republice jsme viděli dostatečně, jaké psí kusy dokázala s touto funkcí provádět „ochránkyně“ Šabatová. Nepotřebujeme další takovou instituci, která by byla ještě nad úrovní států.

Aktuality & Témata

Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost

Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost

Vážení přátelé, jak se Vám bude líbit toto. Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost. zákaz vstupu pro neočkované na kulturní a společenské, sportovní akcezákaz vstupu do restaurací a ubytovacích zařízení,zákaz výkonu povolání,zákaz používat...