Hynek Blaško

Frakce ID

Hlasování

Články

Můj život

Fotky

Hlasování
Hlasování
Červen
Červen

Genderový rozměr politiky soudržnosti

– hlasoval jsem proti

Nesouhlasím s čímkoli, co se nazývá „genderová“ politika. Považuji to za ukázku pohrdání veřejnými penězi vybraných z daní pracujících a podnikajících občanů. Vyhazování peněz tímto způsobem je ostudné, zvláště v této době, kdy se státy enormně zadlužují kvůli koronaviru. Usnesení navíc znovu vyzývá k přijetí Istanbulské úmluvy v celé EU.

Závěry 75. a 76. zasedání Valného shromáždění OSN

– hlasoval jsem proti

V usnesení se nejedná o nic jiného než další výzvy k přijetí globálního paktu o migraci. Navíc je zde další nebezpečná snaha globalistů o vytvoření světové komise, která bude vyšetřovat údajný rasismus, xenofobii a podobné nálepky, které se dají každému, kdo jen nesouhlasí s migrační politikou. Těmto politikům už nestačí prosazovat kontrolu jen v rámci EU. Nyní přiznávají, že ji chtějí po celém světě.

Pokud by někdo měl podezření, že je to konspirace, tak doslovná citace je: „domnívá se, že EU by měla podpořit vytvoření nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise v rámci Rady OSN pro lidská práva, která by vyšetřila fakta a okolnosti související s obviněními ze systémového rasismu a porušování a zneužívání; požaduje všeobecnou ratifikaci a účinné provádění Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace; uznává zásadní úlohu vzdělávání a kultury při prosazování lidských práv a průřezovém boji proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související netoleranci;“

Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv

– hlasoval jsem proti

Nesouhlasím obecně s tím, aby EU vůbec nějakou funkci ombudsmana měla. Myslím, že v České republice jsme viděli dostatečně, jaké psí kusy dokázala s touto funkcí provádět „ochránkyně“ Šabatová. Nepotřebujeme další takovou instituci, která by byla ještě nad úrovní států.

Aktuality & Témata