Hynek Blaško

Frakce ID

Hlasování

Články

Můj život

Videa

Fotky

Dopis PEK von der Leyen ohledně Benešových dekretů
5. 2. 2021
Článek
Dopis PEK von der Leyen ohledně Benešových dekretů
5. 2. 2021

Vážení přátelé, toto je text dopisu, který jsem zaslal PEK von der Leyen:

05.02. 2021

Vážená paní von der Leyen,

dozvěděl jsem se, že dne 26. 1. 2021 se na programu petičního výboru Evropského parlamentu projednávaly petice týkajících se Benešových dekretů. Petiční výbor je oprávněn projednat věci, které spadají do oblasti činnosti Evropské unie. Vzhledem k tomu, že Benešovy dekrety nespadají do oblasti Evropské unie, není petičním výbor ani Evropská unie oprávněna je projednávat.Ohrazujeme se proti tomu, aby se na půdě Evropské unie jakkoli jednalo o Benešových dekretech. Jedná se o oblast, která nespadá do oblasti EU. Pokud k takovému jednání dojde, žádáme, aby Česká republika o tom byla informována a těchto jednání účastna. Je třeba zdůraznit, že otázka Benešových dekretů již byla řešena při vstupu ČR do EU. Evropský parlament si nechal v roce 2002 vypracovat právní expertizu tzv. Froweinovu zprávu, která měla určit, jestli dekrety nejsou v rozporu s právem EU. Dle této zprávy se na konfiskace prováděné na základě Benešových dekretů evropské právo nevztahuje, dekrety dotýkající se občanství jsou mimo kompetence EU a dále se evropské právo nevztahuje na český systém restitucí. Dále dle tohoto posudku: „Přistoupení ČR k EU nevyžaduje zrušení Benešových dekretů nebo legislativy zmiňované v souvislosti s nimi.“Benešovy dekrety znamenají nejen retribuci a odsun Němců, ale také potvrzení československé státnosti a právní kontinuity poválečného Československa s první republikou. Jejich zpochybnění by znamenalo zpochybnění naší státnosti vůbec. Všechny dekrety byly dodatečně schváleny Národním shromážděním ČSR a prohlášeny za zákon. Tím se staly součástí československého právního řádu. Evropské právo se nijak netýká Benešových dekretů. A dále jak Lisabonská smlouva, tak Listina základních práv EU zavazuje do budoucnosti a nemá žádnou zpětnou platnost. Evropské právo lze na území České republiky aplikovat až od 1. 5. 2004. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že Benešovy dekrety jsou vnitřní záležitostí České republiky. Jedná se o věc, která nespadá do oblasti působnosti Evropské unie.

Ing. Hynek Blaško

MEP CZ (ID)


Tento text jsem rozeslal i českým europoslancům, jestli by s tímto zněním souhlasili, pokud by na půdě Evropského parlamentu znovu došlo k projednávání Benešových dekretů.

Bohužel toto téma nepovažují zřejmě za příliš důležité, takže na to, jak by se při projednávání Dekretů zachovali, nezareagovali. Ozval se mi jen kolega Tomáš Zdechovský s tím, že v petičním výboru se může projednávat cokoli a tudíž to není podstatné. Mně však jde zejména o to, jak by čeští politici reagovali, kdyby toto téma některý z europoslanců dostal v parlamentu k jednání. Za sebe říkám, že Benešovy dekrety jsou uzavřená minulost a vzkazuji to i politikům, kteří se domnívají, že je to historická nespravedlnost, kterou musí EU napravit.

Aktuality & Témata

Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost

Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost

Vážení přátelé, jak se Vám bude líbit toto. Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost. zákaz vstupu pro neočkované na kulturní a společenské, sportovní akcezákaz vstupu do restaurací a ubytovacích zařízení,zákaz výkonu povolání,zákaz používat...