Hynek Blaško

Hlasování

Články

Můj život

Videa

Fotky

Hlasování
Hlasování
Únor
Únor

Jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky – hlasoval jsem proti. A z principu bych hlasoval vždy proti, jelikož nesouhlasím s existencí této instituce. Jediným účelem centrální banky EU je vytvoření centrální finanční závislosti prostřednictvím této banky a nefunkční měny euro.

Kontrola nabývání a držení zbraní  – hlasoval jsem proti. Ačkoli šlo pouze o potvrzení dříve schváleného textu, byl jsem pochopitelně znovu proti. Rezolutně nesouhlasím s tím, aby EU jakkoli zasahovala do zbraňové legislativy národních států a pokoušela se odzbrojit slušné a zákony dodržující občany.

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. února 2021 o žádosti, aby byl Álvaro Amaro zbaven imunity  – hlasoval jsem pro. Dotyčný poslanec je podezřelý z korupce v jeho zemi a nejedná se tudíž o žádnou politickou aktivitu, kterou by měla chránit imunita.

Nový akční plán pro oběhové hospodářství – hlasoval jsem pro. Usnesení jde směrem k tomu, aby zákazníci dostávali na trh výrobky, které nejsou jen jednorázový šmejd. Vybírám úryvek z textu: „jde o předcházení vzniku odpadů, spotřebu surovin, zamezení škodlivým látkám, trvanlivost a dlouhověkost výrobku, jakož i o to, aby byl výrobek navržen tak, aby byl opravitelný a recyklovatelný.“ Toto je typ ekologie, který podporuji. Návrat do doby, kdy věci bylo možné opravit a existovaly náhradní díly. Zároveň také ukončení praxe záměrného naprogramování výrobků tak, aby se za určitou dobu pokazily či předčasně zestárly. 


Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2020 – hlasoval jsem proti. Zajímavé je, že zpráva přiznává, že euro je nástrojem kontroly a nikoli jen měnou. Cituji: „zdůrazňuje nezvratitelnou povahu jednotné měny; zdůrazňuje, že euro není jen měnový projekt, ale také projekt politický.“ Euro je tedy oficiálně politickým projektem, který slouží k centralizaci Evropy a nejedná se o žádnou „výhodu“, kdy nemusíme měnit peníze do zahraničí, jak je nám často zdůrazňováno. 


Provádění směrnice o boji proti obchodování s lidmi – hlasoval jsem proti. Příslušná směrnice se domnívá, že nejlepším řešením boje s pašeráky migrantů je vytvoření legálních migračních cest do Evropy. To je samozřejmě nesmysl a naláká to jen další. Jediný správný je australský přístup, kdy stačilo uvést do praxe, že kdo přijde do země nelegálně, bude přepraven do bezpečné, ale chudé země. Tím velmi rychle odradilo ekonomické migranty a nelegální migrace klesla prakticky na nulu. Australská vláda tehdy velmi dobře argumentovala, že její řešení migranty ochránilo před pašeráky nejlépe a zároveň skončila úmrtí na moři. Unijní politici se svým pseudohumanismem naopak tento byznys udržují v chodu a lidé stále umírají. Je logické, že skončí-li představa štědrého sociálního systému v Německu nebo Švédsku, skončí i motivace se tam nelegálně dostat a s tím i veškeré kšefty pašeráků. 


Provádění článku 43 směrnice o azylovém řízení – hlasoval jsem proti. Text kritizuje státy, které zajišťují na hranicích migranty a navracejí je zpět. Má za cíl posílit práva migrantů, právní poradenství pro ně, více času na přípravu imigračního pohovoru a další. Do monitorování práv migrantů se mají zapojit i zástupci neziskových organizací. Nezletilé osoby mají být vyjmuty z řízení na hranicích. 


Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. února 2021 o snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících – hlasoval jsem proti. Usnesení považuje za nejvíce ohrožené chudobou ženy z prostředí migrantů, bisexuální osoby, homosexuální osoby, transsexuální, a podobně. Již to je samozřejmě diskriminační takto rozlišovat lidi a je jasné, kdo tedy má být nejvíce podporován. Další věcí je, že podporu bude muset někdo zaplatit. A to budou pochopitelně jen a pouze lidé, kteří platí daně, tedy zaměstnanci, živnostníci a firmy. Žádná EU nám peníze nevyčaruje. Veškeré programy tohoto druhu znamenají jen zchudnutí těch, kteří poctivě pracují a platí a příjemcům financí způsobují další závislost na sociálním systému. 

Dopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport – hlasoval jsem proti. Souhlasím s tím, že koronavirus má na sport velmi neblahé účinky, ale to EU nezmění svými usneseními ani  dotacemi. Navíc naprosto nechápu, proč se do usnesení o sportu zařazuje zvláštní podpora pro mladé migranty, osoby LGBTQ anebo osoby z tzv. „znevýhodněného“ prostředí, což je dnes nový, ještě korektnější název pro nepřizpůsobivé osoby.
Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou

Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou – hlasoval jsem proti. Nesdílím názor, že Ukrajina by měla požádat o členství v Evropské unii. Rovněž jsem proti systému dohod o tzv. přidružení. Pokud chceme mít slušné vztahy s ostatními státy, provozujme s nimi obchod a vědeckou či kulturní výměnu, nikoliv však dohody o družbě. Státy EU už na Ukrajině napáchaly škody dost. 


Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost  – hlasoval jsem proti. EU se opět domnívá, že veškeré problémy vyřeší nekonečnými dotacemi. Které ovšem nejdříve musí vzít z kapes lidem, kteří pracují a pak se tvářit, že ona Unie rozdává peníze. Jako tradičně mají být zvýhodňovány skupiny jiného etnického původu. Jsem také kritický k programům typu Erasmus. Ten se až příliš často stává spíše studentským povyražením než vzdělávací institucí. Samozřejmě, že je mnoho studentů, jejichž zájem o vzdělání v zahraničí je upřímný a rozhodně bych je o tuto možnost nechtěl připravit. Avšak studentské výměny nejsou vynálezem EU. Tyto programy fungují po celém světě, na všech kontinentech, a jsou dokladem toho, že studijní spolupráci lze zorganizovat bez bruselské centralizace. Navíc v podání EU se stávají zejména nástrojem její vlastní propagandy, jelikož je studentům nalháváno, že bez EU by nic takového nebylo. 


Bezpečnost jaderné elektrárny Astravec (Bělorusko) – hlasoval jsem proti. Na Bělorusko je ze strany západu vyvíjen velký tlak, který je politicky motivovaný. Za této situace může být dobrá i záminka s jadernou elektrárnou a zájem o bezpečnost nevidím jako upřímný. 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2021 o humanitární a politické situaci v Jemenu – hlasoval jsem pro. Usnesení odsuzuje Saudskou Arábii a Irán za podporu konfliktu a znepřátelených frakcí. Souhlasím jednoznačně s výzvou, aby obě strany ukončily útoky a angažování se v této válce. 


Situace v Myanmaru – zdržel jsem se. U tohoto usnesení mi nezbylo než se zdržet. Souhlasím s tím, aby byli propuštěni vládní představitelé, proti nimž byl učiněn převrat. Mrzí mě, že v textu neprošla připomínka naší frakce, aby si EU uvědomila, že teď znovu vzhlíží k nositelce Sacharovy ceny Su Ťij, kterou si nejdříve eurohumanisté vybrali za symbol, poté ji zavrhli a teď ji zase mají za symbol. Nehlasoval jsem pro usnesení, jelikož nevěřím na sankce. Ty ještě nikdy žádnou diktaturu nesvrhly a znamenají jen její upevnění. Příkladem je Severní Korea. Naopak větší otevřenost, obchodní a kulturní výměna je to, co v konečném důsledku vede ke zlepšení stavu občanských práv. 


Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2021 o Rwandě – případ Paula Rusesabaginy – hlasoval jsem pro. Souhlasím jednoznačně s tím, aby byl řádně prošetřen případ únosu Paula Rusesabaginy, který za rwandské genocidy schovával uprchlíky. 

25.výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen – hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s principem dosazování pohlaví na základě kvót. Jsem také jednoznačně proti Istambulské úmluvě. Zřizování kontaktních míst pro otázky genderu a změny klimatu považuji za ukázku plýtvání penězi pracujících lidí. 

Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období – hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s tím, že koronavirus má genderovou perspektivu. Veškeré snahy o neustálé hledání znevýhodněných skupin, hledání toho, jak je LGBTQI komunita ohrožena koronavirem více než jiné komunity, považuji za naprostý nesmysl. Plýtvání zdroji a odpoutávání pozornost od skutečných  problémů, které nikdo neřeší. 

Aktuality & Témata

Konec prezidentske kandidatury

Konec prezidentske kandidatury

Vážení přátelé, Drama s mojí kandidaturou na prezidenta skončilo. Nepodařilo se nám posbírat dostatečný počet podpisů, a tak se nemůžu zúčastnit volebního klání o post prezidenta ČR v roce 2023. Chtěl bych tímto poděkovat Vám všem, kteří jste mi dali podpisy a tím mě...

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

Dnes se celosvětově připomíná den válečných veteránů. Před 104 lety skončila jedna z nejhorších válek v historii. Od té doby se opakovaně lidé pokoušeli něčemu podobnému zabránit. Liga národů, OSN, a další organizace měly být zárukou míru. Dnes vidíme více než kdy...

Ceny energii

Ceny energii

Pochutnali jste si letos na Svatomartinské huse? Já tedy ne. Zhořkla by mi v ústech při myšlenkách na to, co nás letos v zimě vinou fialové vlády čeká. Další ohlášené zdražovaní energetickými firmami, které mají 1000% zisky, a které se uklidí do zahraničí, protože jim...

Zvýšení ochrany spotřebitele

Zvýšení ochrany spotřebitele

Na začátek roku i něco pozitivního. Mám radost, že změny týkající se ochrany spotřebitelů.. Od letošního roku již KONEČNĚ nebude možné uzavírat smlouvy po telefonu. Přiznám se, že toto téma mě hodně trápilo, jelikož uzavřít smlouvu přes telefon, kdy nikdo nemůže...