Hynek Blaško

Hlasování

Články

Můj život

Videa

Fotky

Co je Identita a Demokracie?

Co je to ta frakce ID? Za co bojuje? Jaké hájí názory?

Co je Identita a Demokracie?

Co je to ta frakce ID? Za co bojuje? Jaké hájí názory?

Politická frakce ID

Identita a demokracie je politická frakce v Evropském parlamentu. Politická frakce vznikla 13. června roku 2019 a navazuje na činnost frakce Evropa národů a svobody, která fungovala v předcházejícím volebním období Evropského parlamentu.

europoslanců ID

Většina europoslanců je členy nějaké politické frakce, které se organizují podle svého politického zaměření. Nyní existuje celkem sedm takovýchto frakcí.

zemí Evropské unie

Frakce ID má europoslance ze zemí jako je Česká republika, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko a Rakousko

rok založení frakce

Vznik politické skupiny Identita a demokracie oznámila 12. června roku 2019 předsedkyně francouzské nacionalistické strany Národní sdružení Marine Le Penová.

Identita

Občané evropských států mají právo na svou identitu. Evropa je bohatá na množství kultur a jazyků, každý národ má své vlastní tradice a historii, které by měly být respektovány . Nepřáli bychom si, aby byl vytvořen jakýsi sjednocený mix, ve kterém se barvitost každého národa rozmaže do univerzální šedi.

Za co ID bojuje?

Demokracie

Jednou z hlavních myšlenek pro hnutí Identita a demokracie a jeho členy jsou demokratické  principy a charta lidských práv. Odmítáme jakoukoli formu autoritářského a totalitního politického zřízení a podporujeme  a zastáváme právo jednotlivce na vlastní názor, ať už je jakýkoli.

Suverenita

Skupina ID je přesvědčena, že suverenita je nejlepší zárukou dobrovolné spolupráce mezi národy a tudíž odmítáme odevzdávání pravomocí a vytváření centrálně řízeného projektu, nadřazeného členských státům. Právo jednotlivých evropských států rozhodovat o své zemi je rovněž jednou z ústředních myšlenek této skupiny. 

Svoboda

Skupina ID se hlásí k obhajobě svobod jednotlivce, včetně svobody slova a projevu i stejných práv všech lidí bez ohledu na jejich původ či etnikum. Rovněž bereme na vědomí, že moderní doba a digitalizace přináší nové problémy a nové způsoby ohrožení těžce vydobytých svobod a občanských práv. Stavím se proti snahám centralizovat internet a politicky ovládnout jeho obsah.

Jaké jsou priority?

Na čem si ID zakládá?

Kultura

Domníváme se, že kultura,  v širším pojetí, má zásadní vliv na politické rozhodování. Evropské národy mají do značné míry společné kulturní dědictví, kterými jsou demokracie, svoboda jednotlivce či slavení společných svátků. Mnoho nás spojuje, avšak jsou mezi námi rozdíly. Jeden národ by neměl nutit ty ostatní, aby se přizpůsobili jeho jeho hodnotám. Namísto toho bychom měli své odlišnosti respektovat.

Za co ID bojuje?

Identita

Občané evropských států mají právo na svou identitu. Evropa je bohatá na množství kultur a jazyků, každý národ má své vlastní tradice a historii, které by měly být respektovány . Nepřál bych si, aby byl vytvořen jakýsi sjednocený mix, ve kterém se barvitost každého národa rozmaže do univerzální šedi.

Demokracie

Jednou z hlavních myšlenek pro hnutí Identita a demokracie a jeho členy jsou demokratické  principy a charta lidských práv. Odmítáme jakoukoli formu autoritářského a totalitního politického zřízení a podporujeme  a zastáváme právo jednotlivce na vlastní názor, ať už je jakýkoli.

Suverenita

Já i skupina ID jsme přesvědčeni, že suverenita je nejlepší zárukou dobrovolné spolupráce mezi národy a tudíž odmítáme odevzdávání pravomocí a vytváření centrálně řízeného projektu, nadřazeného členských státům. Právo jednotlivých evropských států rozhodovat o své zemi je rovněž jednou z ústředních myšlenek této skupiny. 

Svoboda

Hlásím se k obhajobě svobod jednotlivce, včetně svobody slova a projevu i stejných práv všech lidí bez ohledu na jejich původ či etnikum. Rovněž beru na vědomí, že moderní doba a digitalizace přináší nové problémy a nové způsoby ohrožení těžce vydobytých svobod a občanských práv. Stavím se proti snahám centralizovat internet a politicky ovládnout jeho obsah.

Kultura

Domnívám se, že kultura,  v širším pojetí, má zásadní vliv na politické rozhodování. Evropské národy mají do značné míry společné kulturní dědictví, kterými jsou demokracie, svoboda jednotlivce či slavení společných svátků. Mnoho nás spojuje, avšak jsou mezi námi rozdíly. Jeden národ by neměl nutit ty ostatní, aby se přizpůsobili jeho jeho hodnotám. Namísto toho bychom měli své odlišnosti respektovat.