Hynek Blaško

Hlasování

Články

Můj život

Videa

Fotky

Hlasování
Hlasování
Květen
Květen

Vážení přátelé, v týdnu 18.-21.05. proběhlo hlasování v EP a předkládám moje vysvětlení hlasování:

Program Kreativní Evropa

– hlasoval jsem proti

Nesouhlasím s centrálním systémem rozdělováním dotací pro unijní kulturu. U tohoto usnesení je nicméně zajímavé to, že se zdůrazňuje, jak důležité je, aby dotační programy EU byly řádně označeny unijní vlajkou. Přímo se píše: „Záměrem Komise je zajistit, aby si Evropané spojovali programy s Unií jako takovou.“ Dále: „Komise je i nadále přesvědčena, že komunikace a propagace týkající se činnosti EU zacílená na širokou veřejnost je efektivnější bez použití zvláštních log pro jednotlivé programy.“ Europolitici to již přiznávají otevřeně – jde hlavně o propagandu. EU vybere peníze z daní občanů a pak nestydatě propaguje sama sebe, že lidem jejich vlastní peníze zpátky přerozdělila v podobě pochybných grantů a jiných milodarů.

Zprávy o Turecku za roky 2019–2020

– hlasoval jsem pro

I když mám k usnesení výhrady, alespoň opatrně, „po evropsku“ odsuzuje Turecko. Důležitá je zde výzva k pozastavení přístupových rozhovorů do EU a kritika za to, že Turecko používá migranty k politickému tlaku a pobízí je, aby překračovali hranici z Turecka do EU. Rovněž také vyzývá Turecko, aby uznalo genocidu Arménů a zdrželo se protiarménských útoků.

Ochrana lidských práv a vnější migrační politika EU

– hlasoval jsem proti

Text prosazuje vytváření „legálních“ migračních cest do Evropy, volá po posílení práv migrantů a pomoci nevládním organizacím, které migrantům pomáhají. Přestože jako mnohý z řady podobných prošel, je zde už vidět pozitivní trend, že Evropský parlament přestává být nelegální migraci nakloněn. Návrh prošel poměrně těsně a většina evropských lidovců už hlasovala také proti. Migraci tedy už táhnou jen zelení a sociální demokraté a zbývá zde rozhodující politická skupina Renew, která do budoucna rozhodne. Doufejme, že premiér Babiš do příště přesvědčí své poslance, kteří jsou jejími členy, aby hlasovali proti.

Zprávy o Černé Hoře za roky 2019–2020

– hlasoval jsem proti

Co se zpráv hodnotících státy Balkánu, hlasuji proti, jelikož nesouhlasím s rozšiřováním Evropské unie a zejména ne o region, který byl vždy zdrojem konfliktů v Evropě. Kdyby europolitikům nešlo o centralizaci Evropy pod jedno vedení, stačilo by s balkánskými zeměmi uzavřít dohody o volném obchodu, vědecké a kulturní spolupráci.

Dopady změny klimatu na lidská práva a úloha ochránců životního prostředí v této oblasti

– hlasoval jsem proti

Usnesení propaguje vytvoření tzv. klimatických migrantů. Klimatické změny by měly být uznány jako důvody pro udělení azylu. Konkrétně se píše: „při zvažování vyhoštění žadatelů o azyl musí státy brát v úvahu dopady klimatické krize v zemi původu na lidská práva.“ Pokud by došlo k tomu, že klima bude uznáno jako důvod pro příchod do Evropy, nemusíme už pak vůbec jakoukoli azylovou a migrační politiku mít, protože na klimatickou změnu se napasuje každý. Možná je to cílem a dalším pokusem o to, aby naše hranici pozbyly smyslu.

Umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a v audio vizuálním odvětví

– hlasoval jsem proti

A to zejména z jednoho důvodu – využívání umělé inteligence proti tzv. dezinformacím. Usnesení vyzývá Komisi, aby „zvážila řešení, jak by bylo možné umělou inteligenci využít k boji proti dezinformacím.“ Toto je velmi nebezpečné, neboť víme, že za dezinformace se nepovažují jen falešné zprávy, ale jakákoli kritika současného systému, opoziční názory, kritika migrační politiky a tak dále. Když si představíme jaké problémy způsobuje cenzura, která je řízena lidmi, nechci domýšlet, co by znamenala státní cenzura řízená umělou inteligencí.


Digitální zelený certifikát – občané Unie

– hlasoval jsem proti certifikátu

Mnoho občanů oprávněně cítí obavu, že by v budoucnu mohlo docházet k diskriminaci těch, kteří nejsou naočkování, a případně očkování ani nechtějí. Také je zde skupina lidí, kteří očkování ani mít nemohou ze zdravotních důvodů. Mnoho zemí stále očkování neuznává jako dostatečnou ochranu pro volné cestování. Není také známo, jak dlouho bude očkování fungovat a zda bude účinné proti různým typům koronaviru. Rovněž nevíme, zda nebude politický tlak na to, aby se digitální certifikát nepoužíval jen pro cestování, ale i pro běžný život. Je zde také problém, že certifikát nemá být vydán na žádost občana, ale automaticky. Automaticky tedy budou někam posílány citlivé údaje o lidech a jejich zdravotním stavu. Jediné za co jsem rád, že alespoň prošel pozměňovací návrh, který uvádí, že nařízení NEmůže být vykládáno tak, že ukládá povinnost se očkovat.

Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost

– hlasoval jsem pro

Když už byl zelený certifikát pro cestování schválen, chci alespoň to, aby nebyli diskriminováni občané, kteří očkování nemají nebo je nechtějí. Pokud by došlo k situaci, že očkovaní mohou cestovat zdarma a neočkovaní jen s drahým testem, docházelo by k silné diskriminaci a nepřímému tlaku na to, aby se očkovali i ti, kteří nechtějí. K jednání o zeleném certifikátu se přidává usnesení o zajištění: „všeobecného přístupného včasného a bezplatného testování, aby bylo zaručeno právo na volný pohyb osob v EU bez diskriminace na základě ekonomických nebo finančních prostředků;“ „poukazuje na nebezpečí finanční diskriminace, s níž by se potýkali neočkovaní občané a rezidenti EU v případě zavedení uvedeného certifikátu;“ Usnesení také vyzývá k vypracování nových neinvazivních testů pro děti, což považuji za velmi důležité, aby zejména děti byly touto situací omezeny co nejméně.

Aktuality & Témata

Konec prezidentske kandidatury

Konec prezidentske kandidatury

Vážení přátelé, Drama s mojí kandidaturou na prezidenta skončilo. Nepodařilo se nám posbírat dostatečný počet podpisů, a tak se nemůžu zúčastnit volebního klání o post prezidenta ČR v roce 2023. Chtěl bych tímto poděkovat Vám všem, kteří jste mi dali podpisy a tím mě...

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

Dnes se celosvětově připomíná den válečných veteránů. Před 104 lety skončila jedna z nejhorších válek v historii. Od té doby se opakovaně lidé pokoušeli něčemu podobnému zabránit. Liga národů, OSN, a další organizace měly být zárukou míru. Dnes vidíme více než kdy...

Ceny energii

Ceny energii

Pochutnali jste si letos na Svatomartinské huse? Já tedy ne. Zhořkla by mi v ústech při myšlenkách na to, co nás letos v zimě vinou fialové vlády čeká. Další ohlášené zdražovaní energetickými firmami, které mají 1000% zisky, a které se uklidí do zahraničí, protože jim...

Zvýšení ochrany spotřebitele

Zvýšení ochrany spotřebitele

Na začátek roku i něco pozitivního. Mám radost, že změny týkající se ochrany spotřebitelů.. Od letošního roku již KONEČNĚ nebude možné uzavírat smlouvy po telefonu. Přiznám se, že toto téma mě hodně trápilo, jelikož uzavřít smlouvu přes telefon, kdy nikdo nemůže...