Hynek Blaško

Frakce ID

Hlasování

Články

Můj život

Videa

Fotky

Hlasování
Hlasování
Prosinec
Prosinec

Vážení přátelé, vybírám přehled toho nejdůležitějšího z předvánočního hlasování Evropského parlamentu. Podotýkám, že všechny tyto návrhy prošly.

Evropský rok mládeže 2022

-hlasoval jsem proti

Usnesení požaduje, aby EU vyvíjela propagandistickou činnost u mladých lidí. Učila je o správnosti rozšiřování EU, připojování balkánských zemí, Ukrajiny, genderu, zelené dohodě a dalších politických záležitostech. Jsem názoru toho, že dětem se politika nutit nesmí vůbec, a mladí dospělí lidé si na ni mají udělat názor v rámci svobodné diskuze, nikoliv pod tlakem. Europolitici dobře vědí, že mladí lidé jsou ještě velmi citliví na mnohá témata, a tudíž je lehké jim namluvit, že Zelená dohoda má něco s ochranou přírody, že Kosovo v EU je skvělé pro toleranci, nebo že současné centralizační směřování je jediné správné.

Boj proti genderově podmíněnému násilí: kybernetické násilí

-hlasoval jsem proti

Stále dokola říkám, že násilí existuje jen jedno. Člověku vůči jinému člověku. Jakmile se začne rozdělovat podle nějakých skupin, genderů, ras, náboženství, barvy pleti, pohlavní orientaci a dalších, nutně dojde k diskriminaci. Lidé, kteří prosazují dělení násilí, docílí toho, že násilí jednotlivce z vybrané skupiny, bude posuzováno jinak než násilí někoho z jiné skupiny. A spravedlnost si tímto sundává svůj šátek z očí a začíná lidi posuzovat podle toho jak vypadají, a do jaké menšiny patří. Stejný čin se pak bude různých lidí posuzovat jinak, což popírá samotné základy našeho práva.

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku

-hlasoval jsem pro

Jde o pomoc Chorvatsku po zemětřesení, které zemi v nedávné době zasáhlo. Toto je přesně typ pomoci, který je ospravedlnitelný a je prospěšný. Je v kontrastu s rozesíláním peněz do všech možných koutů světa, kde peníze Evropanů neprůhledně mizí v rukou vybraných, pod záminkou humanitární pomoci a rozvoje chudých zemí.

Dohoda mezi EU a USA o letecké dopravě

hlasoval jsem pro

Letecká doprava je důležitá pro přepravu i mezinárodní obchod, a dokud ji zelené skupiny nezakáží kvůli CO2, budu ji podporovat.

Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2018–2020

-hlasoval jsem proti

Věřím na rovnost mužů a žen jako rovnost lidí. Ženy i muži mají stejná práva a povinnosti z hlediska práva. Je ale načase přestat si hrát hru, že mezi nimi nejsou rozdíly. Od přírody jsou prostě žena a muž jiní, a žena bude vždycky matkou a muž otcem. Nezmění to ani snahy přeoperovávat pohlaví nebo se tvářit, že pohlaví neexistují. Nemám nic proti lidem, kteří se cítí jinak. Nesmí se však nic vnucovat ostatním. Nesmí se zakazovat pojmenování máma, táta, rodina. Vytváření nesmyslných pojmů typu rodič 1,2 nebo „rodící člověk“ je součástí nesmyslné genderové politiky, kterou je třeba třeba odmítnou ve všech podobách. Stejně tak zavádění kvót na ženy, které je ve skutečnosti snižuje na úroveň méně schopných, které musí být někam dosazeny na sílu.

Spolupráce v boji proti organizované trestné činnosti na západním Balkáně

-hlasoval jsem proti

Europoslanci se domnívají, že zločinnost na Balkáně zmírníme tím, že umožníme například Kosovu volné cestování do našich zemí. Raději se nezabývám logikou této úvahy a hlasuji proti. Stejně tak nesouhlasím s tím, aby se EU rozšiřovala o Balkánské země, které jsou tradičně historicky problematickým územím s konflikty. Obchodujme s nimi, spolupracujme, ale rozhodně se nesnažme vytvářet s Balkánem jeden stát.

Výzvy a vyhlídky mnohostranných režimů kontroly zbraní hromadného ničení a odzbrojení

Evropském parlamentu obvykle hlasuji pro zmenšování počtu jaderných zbraní na světě a nešíření zbraní hromadného ničení. I nyní jsem hlasoval pro pozměňovací návrhy, ale nemohl jsem hlasovat pro celkový návrh. Značná část se věnovala Rusku a míchala dvě různé věci. V případě, že chceme s někým dosáhnout dohody, není dobrý začátek na něj nejdříve začít útočit. Dohoda, která má upřímný cíl zajistit omezení zbraní hromadného ničení by měla hledat společné zájmy a průnik u všech zúčastněných. Jinak nemá šanci na úspěch.

Nové směry pro humanitární činnost EU

-hlasoval jsem proti

Za prvé, se mi nelíbí, jak se z humanitární pomoci dělá nějaká samozřejmost, že každý Evropan je povinen posílat neomezené množství svých daní na každý projekt, kteří mu politici z EU vyberou. Samo usnesení přiznává, že spolupráce v místě je nedostatečně transparentní. Což je politicky korektní název pro to, že nikdo neví, kolik peněz si místní gangy rozkradou, zvláště v zemích, kde je bezvládí. Rovněž jsem proti, aby EU už teď stanovila, že kvůli „změnám klimatu“ si máme připravit rozpočet, abychom živili 200 milionů lidí. Politici se nedovedou poučit ze starého přísloví „dej člověku rybu.. anebo nauč ho rybařit“. Když už něco, tak bych souhlasím jedině s tím učením rybařit. Naučme potřebné pracovat s technologiemi, které dokáží pěstovat obživu i na poušti, jako třeba Izrael. Ale rozhodně ukončeme nekonečný přísun ryb, u kterých ani nevíme, v čím žaludku končí.

Základní práva a právní stát ve Slovinsku

-hlasoval jsem proti

Slovinsko je dalším příkladem v řadě, které ukazuje dvojí metr v EU. Jelikož je vláda považována za kritickou k Unii, má samozřejmě problém. Takže se jako tradičně vytáhne otázka právního státu. To, že ve Francii bili žluté vesty, ve Španělsku řežou Katalánce a zavírají za politický názor, to, že v Belgii rozhání protestující proti korona šikaně vodními děly, nebo že Rakousko chce neočkované zavírat do vězení, to je v pořádku. To žádnému právnímu státu neubližuje. Ale jakmile je někdo kritický k Bruselu, pak nastává ta potíž.

Aktuality & Témata

Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost

Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost

Vážení přátelé, jak se Vám bude líbit toto. Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost. zákaz vstupu pro neočkované na kulturní a společenské, sportovní akcezákaz vstupu do restaurací a ubytovacích zařízení,zákaz výkonu povolání,zákaz používat...