Hynek Blaško

Hlasování

Články

Můj život

Videa

Fotky

Zákaz používání olověného střeliva v okolí mokřadů (2.část) – odpověď od pana Bretona na můj dopis
14. 1. 2021
Článek
Zákaz používání olověného střeliva v okolí mokřadů (2.část) – odpověď od pana Bretona na můj dopis
14. 1. 2021

Vážení přátelé, dnes jsem dostal odpověď na můj dopis stran používání olověných broků, stanovení definic co je mokřad a co rašeliniště. Odpověď podepsal člen komise Thierry Breton. Závěr si udělejte sami.

Vážený pane Blaško,

děkuji Vám za dopis ze dne 2. června 2020 adresovaný předsedkyni von der Leyenové, v němž vyjadřujete obavy zástupců evropských lovců, pokud jde o návrh Komise týkající se používání olověných broků v prostředí mokřadů podle nařízení REACH. Předsedkyně mě požádala, abych Vám jejím jménem odpověděl. Ve svém dopise vyjadřujete obavu hlavně ohledně definice mokřadu, která je podle Vás nejasná. Podobná obava podle Vás vyvstává v souvislosti s pojmem rašeliniště. Zdůrazňujete, že lovci, který chce dbát nových pravidel, je prakticky znemožněno s olověnými broky do volné přírody vstupovat, jelikož nikdy neví, zda je v zakázané oblasti, či nikoli. Jako řešení navrhujete jasně vymezit chráněná pásma v každém členském státě tím, že by byla zrušena ustanovení o dočasných vodních plochách a ochranném pásmu 100 metrů. Návrh Komise, který se stane právním předpisem, byl schválen kvalifikovanou většinou členských států ve výboru REACH a byl podroben tříměsíčnímu posouzení Evropským parlamentem a Radou v rámci regulativního postupu s kontrolou. Ani Evropský parlament, ani Rada s návrhem Komise, který obsahuje ustanovení o dočasných vodních plochách a ochranných pásmech, nesouhlas nevyjádřily. Návrh bude tedy nyní přijat. Pokud jde o Vaše obavy ohledně definice „mokřadu“, Komise zajistila soulad s dalšími relevantními právními rámci, konkrétně s Ramsarskou úmluvou, jejíž definice zahrnuje rašeliniště a dočasné vodní plochy. Stanovisko příslušného vědeckého výboru Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), který pro návrh připravil vědecké podklady, tento přístup potvrdilo. Zúžení uvedené definice by výrazně snížilo účinnost omezení z hlediska ročního snížení emise olova. Ochranná pásma (známá rovněž jako „nárazníková pásma“) jsou nezbytná k tomu, aby se zabránilo vystřelování olověných broků nejen v mokřadech, ale i v jejich blízkosti, Rue de la Loi, 200 B-1049 Brusel dopadu olověných broků do mokřadů a pozření olověných broků ptáky, které způsobuje jejich úhyn. Aby byla zajištěna proporcionalita, byla velikost ochranných pásem omezena na 100 metrů, i když broky mohou doletět do vzdálenosti až 250-300 metrů. Chtěl bych zdůraznit, že olovo je obzvláště toxické a že cílem návrhu Komise je řešit zjištěná rizika pro životní prostředí a zdraví občanů. Agentura ECHA přezkoumala dostupnost alternativ a dospěla k závěru, že bezolovnaté náhrady jsou široce dostupné a technicky proveditelné. Konkrétně je podle ECHA nejpravděpodobnější alternativa, ocelové broky, dostupná za cenu srovnatelnou s cenou broků olověných. Návrh Komise týkající se olova v brocích je vyvážený. Významně přispěje k ochraně naší přírody a zvěře a zároveň umožní lovcům zachovat své zvyky s malými úpravami. S úctou

Aktuality & Témata

Konec prezidentske kandidatury

Konec prezidentske kandidatury

Vážení přátelé, Drama s mojí kandidaturou na prezidenta skončilo. Nepodařilo se nám posbírat dostatečný počet podpisů, a tak se nemůžu zúčastnit volebního klání o post prezidenta ČR v roce 2023. Chtěl bych tímto poděkovat Vám všem, kteří jste mi dali podpisy a tím mě...

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

Dnes se celosvětově připomíná den válečných veteránů. Před 104 lety skončila jedna z nejhorších válek v historii. Od té doby se opakovaně lidé pokoušeli něčemu podobnému zabránit. Liga národů, OSN, a další organizace měly být zárukou míru. Dnes vidíme více než kdy...

Ceny energii

Ceny energii

Pochutnali jste si letos na Svatomartinské huse? Já tedy ne. Zhořkla by mi v ústech při myšlenkách na to, co nás letos v zimě vinou fialové vlády čeká. Další ohlášené zdražovaní energetickými firmami, které mají 1000% zisky, a které se uklidí do zahraničí, protože jim...

Zvýšení ochrany spotřebitele

Zvýšení ochrany spotřebitele

Na začátek roku i něco pozitivního. Mám radost, že změny týkající se ochrany spotřebitelů.. Od letošního roku již KONEČNĚ nebude možné uzavírat smlouvy po telefonu. Přiznám se, že toto téma mě hodně trápilo, jelikož uzavřít smlouvu přes telefon, kdy nikdo nemůže...