Hynek Blaško

Hlasování

Články

Můj život

Videa

Fotky

Prosinec

Hlasování o kvalitě některých potravin – hlasoval jsem pro. Hlasování se týkalo kvality a označování zejména medu a ovocných šťáv. Výrobci by nadále neměli dobývat zákazníky prohlášeními typu “směs medů z EU”, ale jasně napsat, odkud přesně výrobek pochází a z...

Říjen

Rozpočet na rok 2024 – hlasoval jsem proti. Jako každý rok je rozpočet stále nabubřelejší, zvyšují prostředky na zástupy euroúřadů a počty úředníků. Rozpočet jako vždy počítá s migranty, a už dopředu se jim automaticky přizpůsobuje, ještě než přijdou. Hlasoval...

Červenec

Přistoupení Bulharska a Rumunska do Schengenského prostoru – hlasoval jsem PRO. Bulharsko a Rumunsko jsou připraveny, na rozdíl od jiných zemí, chránit své hranice. Není důvod, aby dále zůstávaly vyčleněny mimo náš prostor. Naopak by asi stálo za zvážení...

Červen

Provádění nařízení o evropské občanské iniciativě – hlasoval jsem proti. Občanská iniciativa je vzletný název pro petici, kterou když podepíše milion obyvatel států EU, musí se jí politici zabývat. Je v tom ale samozřejmě háček. Petici nemohou založit...

Květen

Nový rámec EU pro městskou mobilitu – hlasoval jsem PROTI. Jedná se o další útok na řidiče ve městech. Usnesení tvrdí, že řidiči aut jsou málo zdanění, a údajné množství jejich emisí by vyžadovalo zdanění dvojnásobné. Dále se vyzývá k tomu, aby se podporovala...